Miss Washington USA®&
Miss Washington Teen USA®

2008 Miss Washington USA